Superieure gevelisolatie door ruimtevaarttechnologie. Airofill®.

exclusief ontwikkeld en aangebracht door Takkenkamp

Disclaimer

airofill.nl

Disclaimer

Airofill B.V. (Kamer van Koophandel: 76325709), hierna benoemt als Airofill, geeft u hierbij toegang tot de website www.airofill.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Airofill behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij doen ons best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder dat wij hier vooraf mededeling over doen. Alle informatie op de website, waaronder ook prijzen, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten en eventuele tussentijdse prijswijzigingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten en/of wijzigingen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaard Airofill geen aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom over de middelen, zoals documenten, bestanden, teksten, foto’s en video’s, liggen bij Airofill. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze middelen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Airofill. Met uitzondering van, onder voorbehoud van en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke middelen anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.