Superieure gevelisolatie door ruimtevaarttechnologie. Airofill®.

exclusief ontwikkeld en aangebracht door Takkenkamp

Dé oplossing voor verduurzaam-opgaven

Airofill®: superieure gevelisolatie voor smalle spouwmuren

Een passend advies voor verduurzamingsvraagstukken

Nederland staat voor een immense uitdaging: de transitie naar een duurzame toekomst. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is nog een enorme opgave in een relatief korte tijd. Als adviesbureau speelt u een cruciale rol in deze missie. U bent de schakel tussen vastgoedorganisaties en de implementatie van duurzame oplossingen. Expertise en advies zijn van onschatbare waarde bij het begeleiden van organisaties naar een groenere, meer duurzame toekomst. Airofill® supreme insulation biedt de oplossing die vastgoedorganisaties nodig hebben bij het behalen van de 2050 klimaatdoelstellingen. Dé oplossing die perfect aansluit bij uw vraagstukken voor de verduurzaming van vastgoed.

Kijk verder dan de norm

Om te voldoen aan de Nationale Prestatieafspraken worden vaak ingrijpende maatregelen genomen, die op korte termijn resultaat bieden. Voorbeelden zijn het toepassen van voorzetwanden, het gebruik van hoogwaardige vacuum- of triple beglazing als compensatie voor een smalle spouwmuur, en het toevoegen van extra rc-waarde in het dak om aan de minimale eisen te voldoen.

Tegelijkertijd wordt vaak onvoldoende aandacht besteed aan kier- en naaddichting (QV-10 waarde) en wordt bodem- en vloerisolatie overgeslagen, terwijl deze isolatievormen juist van groot belang zijn voor een effectieve isolatie op de lange termijn, het reduceren van vochtklachten in de woning en bijdragen aan het verlagen van de energiekosten. Deze aanpak voldoet misschien aan de korte-termijn-doelen, maar dragen niet of onvoldoende bij aan de klimaatdoelstellingen voor 2050. Dit leidt tot herhaalde revisies op de uitgevoerde energetische maatregelen, extra capaciteit van (schaarse) vaklieden in de toekomst, kosten, maar ook spijtmaatregelen en overlast van dien bij de bewoners.

Kijk daarom in de planvorming van het vastgoed nu al verder vooruit, voorbij de norm, met het oog op de einddoelstelling. Door Airofill® als oplossing voor uw vastgoedvraagstukken aan te dragen, biedt u uw clienten een oplossing die verder kijkt dan de huidige normen. Airofill® draagt direct bij aan het behalen van de 2050 klimaatdoelstellingen, zonder concessies te doen aan kwaliteit en duurzaamheid en zonder ingrijpende wijzigingen aan de schil van de woning of het gebouw. Samen realiseren we een efficiënte en effectieve transitie naar een duurzame toekomst.

Duurzame isolatie voor advies op maat

In deze tijd van energietransitie, waarbij de klimaatdoelstellingen voor 2050 een onontkoombaar feit zijn geworden, is het cruciaal om vooruit te denken. Dit begrijpen wij als geen ander en helpen u graag met het bepalen van de norm van de toekomst voor vastgoed verduurzaming.

Superieure spouwmuurisolatie voor vastgoedvraagstukken

Airofill® biedt een bewezen oplossing voor de verduurzaming van diverse vastgoedvraagstukken. Het is de beste keuze als het gaat om het transformeren naar een duurzame, All-Electric toekomst. Bekijk hier een aantal succesvolle projecten.

Waarom Airofill?

  • Hoogwaardige isolatiewaarde: Met een Rc-waarde tot 2,43 m²K/W voorziet Airofill® in superieure isolatie, zelfs bij een beperkte spouwdiepte.

  • Toekomstbestendig duurzaam: Airofill® maakt gebruik van hoogwaardige, circulaire materialen en draagt bij aan een langdurige verduurzaming van woningen.

  • Lokaal en CO2-neutraal: Het productieproces van Airofill® is volledig CO2-neutraal en lokaal, waardoor het bijdraagt aan een duurzame toekomst.

  • Geen inzakking of convectie: Met Airofill® is er geen risico op inzakking van het isolatiemateriaal en treedt er geen convectie op in de spouwmuur.

Innovatie uit de ruimtevaart

Airofill® maakt gebruik van geavanceerde Aerogel-technologie, oorspronkelijk ontwikkeld voor de ruimtevaart. Pure Aerogel isoleert zeer sterk (lambdawaarde van 0,0135 W/m.K mogelijk) en haalt bij een geringe dikte een hoge isolatiewaarde. Met dit gepatenteerde isolatiemateriaal hebben we een product op de markt gebracht dat uitstekend toegepast kan worden in de spouwmuur met een gefixeerde diepte (vanaf 30 mm).

Onze toewijding aan kwaliteit

Bij Airofill® staat kwaliteit voorop. Ons isolatiemateriaal wordt uitsluitend aangebracht door ervaren medewerkers van Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers. Bovendien wordt Airofill® lokaal en volledig CO2-neutraal geproduceerd, en aan het einde van zijn levensduur volledig hergebruikt. Het is dus niet alleen een hoogwaardige isolatieoplossing, maar draagt ook bij aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Vooruitstrevend, duurzaam en toekomstgericht

Met Airofill® als onderdeel van uw adviesaanpak kunt u uw klanten voorzien van een toekomstbestendige oplossing voor verduurzaming. Maak u een significante impact op de verduurzaming van vastgoed. Wij zijn er klaar voor. Bent u dat ook?

Airofill®: dé oplossing gericht op de toekomst

Neem vandaag nog contact met ons en ontdek hoe u met Airofill® uw verduurzaamadvies naar een nog hoger plant tilt. Airofill® is klaar voor de norm van de toekomst. Wij komen u er graag meer over vertellen.

– Onze klanten over Airofill® –

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Cijfer: 10
Na prima voorlichting, het ging om nieuw product, is juli 2022 Airofill in onze spouwmuren aangebracht. Dit isoleert weer stuk beter dan alle andere vormen van isolatie. Het kan goed ingezet worden in het kader van na-isolatie ( r nu 2,43 ipv 0,4) zoals bij ons (nu maar wachten op een strenge winter om te zien of ons gasverbruik/ verwarmingskosten verder dalen) Terugverdienen? Het ging bij ons vooral om een bestaand huis uit 87 zo goed mogelijk te isoleren. Werd netjes gewerkt, vriendelijke vakkundige harde werkers.

Prima voorlichting, mooi productRon , Tiel (Bron: www.klantenvertellen.nl/reviews/1076383/takkenkamp_isolatie)

Casade wil de warmtevraag van haar woningen terugbrengen naar midden-temperatuur, waarmee comfortabel (aard)gasloos verwarmen met een beheersbaar energieverbruik is geborgd. Op basis van de onderzoeken die wij samen door onze ketenpartner en Takkenkamp zijn uitgevoerd, hebben wij er vertrouwen in dat dit met de toepassing van Airofill® supreme insulation in de bestaande spouw gaat lukken (in combinatie met andere verduurzamingsmaatregelen aan de schil). Wij zijn gestart bij 50 woningen in Sprang-Capelle en gaan deze woningen volgen om theorie aan de praktijk te verifiëren. Wordt vervolgd…

CasadeCasade - Woningcorporatie gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk

We hebben Airofill® supreme insulation toegepast bij het uitvoeren projectmatig onderhoud aan vijf woningen. De uitvoering ging voorspoedig en nu gaan we monitoren. We gaan uit van een positieve ervaring, met name voor de huurders, maar ook voor Woonkwartier!

WoonkwartierWoonkwartier - Woningcorporatie in West-Brabant

Wij zijn in contact gekomen met de Takkenkamp Groep via een innovatietraject BRIMM, waarbij het de zoektocht is via aerogels en folies een volgende stap te maken in het isoleren van gebouwen. Wij hebben nog een restgroep van moeilijk te isoleren woningen. Nu onderzoeken wij samen met Takkenkamp en andere innovators hoe deze producten ons kunnen helpen. Om uiteindelijk behaaglijkheid en betaalbaarheid te garanderen voor onze bewoners.

ZOwonenZoWonen - Woningcorporatie Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg

KleurrijkWonen heeft vanuit haar partnerschap van de Isolatie Uitdaging meerdere woningen, in Culemborg en Vuren, laten voorzien van Airofill® supreme insulation. Daarbij is eerst de gedateerde na-isolatie uit de spouwmuur verwijderd (inclusief spouwmuurvervuiling) en vervolgens de gemetselde gevel weer op orde gebracht voor de komende 30 jaar. Via standaard energieverbruik monitoring, vanuit de slimme meter, zijn de eerste zeer positieve resultaten van 2021 in beeld gebracht. Met Airofill® wordt er meer dan 20% gasverbruik bespaard vergeleken met de reguliere na-isolatie producten. Dat zijn nog eens steekhoudende resultaten waar KleurrijkWonen heel blij mee is! De energiebesparing bevestigt de uitkomst van het TU Delft rapport dat Airofill® als bouwdeel een oplossing biedt voor een laag temperatuur warmte toevoer in bestaande woningen met een gemiddelde energetische kwaliteit op het niveau van label B/C.

KleurrijkWonen wil ook graag bevestigen dat de samenwerking met Takkenkamp in dit proefproject als een belangrijke succesfactor is ervaren. Dit proefproject is wat KleurrijkWonen betreft juist ook geslaagd door de grote mate van ontzorging door Takkenkamp.

KleurrijkWonenKleurrijkWonen - Woningcorporatie in de regio Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Woonconcept streeft naar een energieneutrale portefeuille in 2050. Dit willen we bereiken op een zo betaalbare, efficiënte en effectieve manier. De producten die we daarbij willen gebruiken zorgen voor comfort en lagere woonlasten en zijn bij voorkeur praktisch toepasbaar. Airofill® is een product die goed past bij deze kenmerken.

WoonconceptWoonconcept - Woningcorporatie in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland

Wij zien in Airofill® supreme insulation prachtige kansen in de bestaande bouw. Bij woningen uit de jaren ’60, ’70 en ‘80 waar onvoldoende isolerende waarde in de bestaande spouw behaald kan worden is de Airofill® een prima alternatief voor buitengevelisolatie. Kijkende naar snelheid en hinder voor de bewoners heeft dit product veel voordelen en zien wij met regelmaat kansen voor dit mooie product.

ConstructifConstructif - Renovatie, verbouwing, transformatie, verduurzaming, en onderhoud van bestaand vastgoed voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw

Airofill® biedt meer mogelijkheden voor toepassing om bestaande woningbouwprojecten die al deels geïsoleerd zijn te upgraden naar normen van de standaard.

De VariabeleDe Variabele - Vastgoedservice voor corporaties

Aan de slag met Airofill® in Waalwijk

Project

Verduurzaming in WaalwijkNa een eerder geslaagd project in Sprang-Capelle en een wijk in Waalwijk heeft Casade ons opnieuw ingeschakeld om 96 woningen in Waalwijk te verduurzamen met Airofill® supreme insulation.…

Lees meer
Bekijk alle Projecten

Hoogwaardige spouwmuurisolatie versnelt transities

Nieuws

Kan hoogwaardige spouwmuurisolatie een bijdrage leveren aan de circulaire transitie en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad versnel invullen? “Ga je hier hoogwaardig aan de slag, dan helpt dat de…

Lees meer
naar alle Nieuwsberichten